– Ważne jest nasze działanie w strukturze NATO i UE, odblokowaliśmy już kontakty, choćby z RFN, dużo się już zmieniło w tej kwestii. Wspólna koalicja na rzecz zdolności opancerzonych służąca pomocy Ukrainie. Wspólna decyzja NATO i to jest jeden z dużych sukcesów nas [Polski] w NATO dot. Centrum Szkolenia Edukacji i Treningu NATO-Ukraina. Pierwsza namacalna decyzja dot. współpracy NATO-Ukraina, nie tylko zespoły, ale autentyczne miejsce, w którym będziemy podnosić kwalifikacje i korzystać z tych doświadczeń i implantować je na ten język użyteczności wojskowej – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej.

– Polska zgłasza swojego kandydata na szefa Komitetu Wojskowego UE, pana generała Sławomira Wojciechowskiego, który jest naszym reprezentantem dzisiaj przy UE, przy NATO – dodał.