– Póki się nie zmieni ustawa o Pałacu Saskim, ja jestem zobowiązany kontynuować tę budowę, do tego mnie obliguje prawo po prostu. Póki ono się nie zmieni, będę z całych sił starał się odbudować. Tak, osobiście jestem zwolennikiem tej budowy, tylko w innym ujęciu. Nie odbudowujemy pałacu, my tworzymy otoczenie, godne otoczenie Grobu Nieznanego Żołnierza, jedynego miejsca w Polsce, które łączy wszystkich Polaków. Nie może być tak, jak do tej pory, po jednej stronie hotel z kasynem, po drugiej stronie firmy. To nie jest godne otoczenie Grobu Nieznanego Żołnierza – powiedział Bartłomiej Sienkiewicz na konferencji prasowej.