191 posłów – kluby PiS i Konfederacji – poparło wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Przeciw było 234 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.