Zdaje sobie sprawę z tego, że uchwała Sejmu nie ma charakteru normatywnego, ma charakter deklaratoryjny, natomiast uważam że uchwała Sejmu w powiązaniu z uprawnieniami właścicielskimi ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego daje uprawnienia do tego, aby podejmować określone działania w kontekście funkcjonowania mediów publicznych i te działania zostały podjęte przez ministra Sienkiewicza – stwierdził Adam Bodnar w trakcie posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości.