O 9:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w związku z wyborem dokonanym przez Sejm RP, powoła Prezesa Rady Ministrów oraz Radę Ministrów.

O 11:00 rozpocznie się jednodniowe posiedzenie Senatu. W porządku obrad – na chwilę obecną – II czytanie projektu uchwały w 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego oraz II czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Senatu. Briefing prasowy marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zaplanowano na 10:55.

O 11:00 odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji śledczej do zbadania tzw. wyborów kopertowych. W porządku obrad – wybór prezydium komisji.

O 12:00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe działaczom opozycji antykomunistycznej w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

O 14:00 odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

O 15:30, rok po szczycie w Tiranie, przywódcy UE i przywódcy Bałkanów Zachodnich spotkają się w Brukseli. Szczyt będzie okazją do potwierdzenia europejskiej perspektywy Bałkanów Zachodnich, a także potrzeby osiągnięcia trwałych i nieodwracalnych reform, opartych na wartościach i zasadach UE.

O 19:30 w Warszawie prezydent Andrzej Duda, pod Krzyżem Papieskim, zapali „Światło Wolności” w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.