Senat przyjął ustawę o refundacji in vitro z budżetu państwa. Wcześniej odrzucono wniosek PiS o odrzucenie obywatelskiej propozycji, ale w tym głosowaniu 2 senatorów PiS głosowało przeciw (Przemysław Błaszczyk i Grzegorz Czelej), a kolejnych 4 wstrzymało się od głosu (Anna Bogucka, Leszek Galemba, Józef Jodłowski i Ryszard Majer).

Podział nastąpił także w głosowaniu nad przyjęciem ustawy bez poprawek. 3 senatorów PiS głosowało za propozycją – Przemysław Błaszczyk, Grzegorz Czelej i Józef Jodłowski, przeciw 22 senatorów, a 3 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta.