O 11:00 odbędzie się I czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w praktyce jest to projekt „Tak dla in vitro”.

Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. O 10:20 odbędzie się oficjalna ceremonia, o 10:30 – wspólne zdjęcie prezydentów, a o 10:40 – wpis do Księgi Pamiątkowej Zamku Praskiego.

O 11:00 rozpocznie się sesja plenarna, o 12:40 prezydenci wezmą udział w koncercie V4 String Quartet, a o 13:15 w śniadaniu roboczym. Na 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezydentów, a na 16:00 – pożegnanie prezydentów.