W związku z tym, że ten projekt ustawy wymaga w dużej mierze doprecyzowania, dookreślenia zasad przeprowadzania tych procedur, które mają być finansowane z budżetu państwa, klub parlamentarny PiS rekomenduje wysokiej izbie dalsze prace nad tą ustawą – stwierdziła Józefa Szczurek-Żelazko w Sejmie.