– Witamy spod siedziby neo-KRS. Ta instytucja przez ostatnie 8 lat zatruwała polski wymiar sprawiedliwości neo-sędziami, doprowadziła do olbrzymiego konfliktu z Unią Europejską i utraty miliardów środków unijnych. Także naraziła polski budżet na olbrzymie kary z tytułu odszkodowań – powiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz na konferencji prasowej.

– Dzisiaj jest pierwsze posiedzenie z naszym udziałem. […] Jesteśmy legalnie wybranymi reprezentantami Sejmu i Senatu, zgodnie z artykułem 187 Konstytucji. Przypomnę – Sejm ma prawo wybrać 4 swoich reprezentantów i ani jednego więcej. Więc tych 15 osób nielegalnie wybranych przez Sejm przebywa tutaj niezgodnie z polską Konstytucją – mówiła dalej.

– Nowelizacją ustawy z grudnia 2017 roku PiS złamał wszelkie reguły ustrojowe obowiązujące w Polsce – zasadę trójpodziału władzy, niezależności władzy sądowniczej, niezawisłości sędziowskiej. W konsekwencji naruszono także prawa polskich obywateli zapisane nie tylko w Konstytucji, ale także w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy unijnej Karcie Praw Podstawowych. To wszystko znalazło swoje potwierdzenie, te naruszenia, w szeregu orzeczeń i europejskich trybunałów, i polskich sądów – kontynuowała posłanka KO.

– My z tego miejsca wzywamy tych 15 nielegalnych członków do tego, aby ustąpili. Kadencja tej piętnastki nie jest chroniona w żaden sposób Konstytucją, bo zostali wybrani przy jej złamaniu. Całą Radę wzywamy natomiast do tego, aby zaprzestała swoich działań mających na celu przeprowadzanie konkursów na stanowiska sędziowskie. Kandydatów wzywamy do tego, aby wycofali swoje kandydatury. […] Wybór tych osób będzie skażony wadą prawną – podkreśliła.

– Dzisiaj w tym budynku będziemy uświadamiać i wzywać, ale zaraz: uchwały, ustawy, konkretne działania ministra sprawiedliwości. Dni neo-KRS są policzone. Dzisiaj początek końca neo-KRS – podsumowała.