Przede wszystkim warto podejmować uchwały, jeżeli one mogą być bardzo szybko i skutecznie zrealizowane. Ja uważam, że nie ma co się spieszyć. Jeżeli jest rząd i element wykonawczy, dużo łatwiej wykonuje się uchwały, również uchwały sejmowe. Bo symbol symbolem, ale w polityce liczy się skuteczność – stwierdził Borys Budka w Sejmie.

A z drugiej strony ważne jest, żeby to było wszystko zaplanowane krok po kroku i taki plan też przedstawiliśmy i nasi koalicjanci wstępnie go zaaprobowali – kontynuował.

To jest moje zdanie [że najpierw rząd, potem uchwały]. Natomiast decyzje, przyzwyczajmy się do tego, że w prezydium Sejmu znowu będzie miało swoją prawdziwą rolę – dodał.