Live

Kierwiński: Premier Tusk jest już gotowy, ma skompletowany gabinet

– Tak, to prawda, pan premier Donald Tusk jest już gotowy. Ma skompletowany gabinet, jest po wszystkich rozmowach. Zawsze jest to ostatnie 5% jeszcze niepewności, ale po rozmowach z liderami partii koalicyjnych, pan premier Donald Tusk ma rzeczywiście skompletowany gabinet. Ale umówił się tak, wszyscy liderzy umówili się tak, że będzie go prezentował na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu. Wtedy, gdy to Sejm przejmie tę funkcję tworzenia rządu – stwierdził Marcin Kierwiński w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w ,,Faktach po faktach” w TVN24.

Sawicki: W momencie kiedy głosowałem, bardzo mocno się wahałem, to o tyle po wypowiedzi Kaczyńskiego już nie miałem żadnych wątpliwości, że nie popełniłem błędu

W momencie kiedy głosowałem, bardzo mocno się wahałem, to o tyle po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego już nie miałem żadnych wątpliwości, że nie popełniłem błędu, bo jeśli Jarosław Kaczyński po tym głosowaniu ponownie mówi, że ja nie jestem człowiekiem równej kategorii, że ja nie jestem człowiekiem tego poziomu, którym jest on, Elżbieta Witek i całe jego środowisko polityczne to przepraszam bardzo, kim ja jestem – stwierdził Marek Sawicki w Polsat News.

Sawicki: PiS chciał przy tych wyborach urosnąć na męczenników nowej kadencji parlamentu

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo konsekwentnie przez 8 lat pracowało na to, żeby określone osoby, a więc i marszałek Terlecki i marszałek Witek i mógłbym jeszcze parę innych wymienić posłów, którzy przodowali nie jako w awanturze sejmowej, ale także w łamaniu regulaminu sejmu. Demokratyczny parlament ma prawo do oceny i uznaliśmy, że każdy klub ma swoją reprezentację w prezydium sejmu, ale jednocześnie mamy prawo do oceny osób, które są zgłaszane i Prawo i Sprawiedliwość także nie dało nam rekomendacji jeśli chodzi o kandydatów, chociażby czy Piotra Zgorzelskiego, zaledwie 2 posłów wstrzymało się od głosu czy chociażby kandydatów zgłoszonych przez Koalicję Obywatelską, czy przez Lewicę – stwierdził Marek Sawicki w Polsat News.

Gdyby z tamtej strony była chęć wyboru ich przedstawicieli, to ja powiem szczerze, że oczekiwałem czy sugerowałem niektórym politykom Prawa i Sprawiedliwości, żeby przeprowadzili przynajmniej z Trzecią Drogą rozmowę na temat wyboru prezydium sejmu i ich kandydatów i z tamtej strony tej jednoznacznej oferty w naszą stronę nie było. Wydaję mi się, że Prawo i Sprawiedliwość chciało przy tych wyborach urosnąć na męczenników nowej kadencji parlamentu niż rzeczywiście dać osoby do pracy w prezydium – dodał.

Sawicki: Prezydent zdaje sobie sprawę z tego, że podział na PO-PIS nie jest dla Polski budujący

Prezydent kończy swoją drugą kadencję już niedługo i prezydent wie, że ten podział sceny politycznej na PO-PIS od 2005 roku nie był podział dla Polski budującym, że jednak ten konflikt, ten spór, który narastał i wszystko wskazuje na to, że do wyborów prezydenckich nie wygaśnie, nie służy dobrze Polsce i prezydent zdaje sobie sprawę z tego, że w tym wszystkim także przez ostatnie 8 lat uczestniczył, w związku z czym widząc propozycje Trzeciej Drogi, zarówno Polski 2050 jak i Polskiego Stronnictwa Ludowego na to uspokojenie sceny politycznej, na to jednoznaczne hasło dość kłótni i do przodu, na tę próbę budowania tego centrum i odbudowy wspólnoty, bo o tym także mówił Szymon Hołownia w swoim wystąpieniu. Być może prezydent oczekuje, czy postrzega Trzecią Drogę w tych dwóch segmentach Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jako przyszły zaczyn budowania zgody narodowej – stwierdził Marek Sawicki w Polsat News.

Sawicki: Wydaje mi się, że ten termin 11/12 grudnia na powstanie nowego rządu jest terminem zbyt późnym

Wydaje mi się, że ten termin 11, 12 grudnia na powstanie nowego rządu, jest terminem zbyt późnym i tutaj przepraszam bardzo, ale premier Mateusz Morawiecki kompletnie niepotrzebnie opóźnia całą tę procedurę, dlatego, że chcę wyraźnie podkreślić, że przed nami naprawdę pilne uchwalenie budżetu i już wniesienie ustaw i projektów związanych z funkcjonowaniem na całą kadencję, a nie na 2 tygodnie – stwierdził Marek Sawicki w Polsat News.

Hennig-Kloska: Mamy dużo zaległości do nadrobienia na linii Warszawa-Bruksela

– Dobrze by było [aby na szczyt UE w grudniu pojechał Donald Tusk], bo jest naprawdę dużo pracy do zrobienia. Dużo zaległości, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę linię Warszawa-Bruksela. No chociażby środki europejskie, które mamy duże opóźnienia w wydatkowaniu i realizacji poszczególnych reform, niezwykle ważnych reform. Trzeba będzie na pewno tutaj na tej linii przyspieszać – powiedziała Paulina Hennig-Kloska w TVN24.

Sawicki o spotkaniu Hołowni z Dudą: Z pewnością nie rozmawiano półtorej godziny o misji tworzenia rządu przez Morawieckiego czy Tuska

Spotkały się dwie głowy, pierwsza i druga w państwie więc to jest ważne. Proszę zwrócić uwagę na to, że rozmawiano półtorej godziny, więc z pewnością nie rozmawiano półtorej godziny o misji tworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego czy premiera Donalda Tuska. W mojej ocenie rozmawiano o koabitacji, która przed nami i o tych najbliższych prawie 2 latach jeszcze funkcjonowania prezydenta Andrzeja Dudy i współpracy z polskim parlamentem, ale także przyszłym rządem, więc jestem przekonany, że dlatego j ta rozmowa trwała tak długo, że najważniejsze sprawy związane, chociażby z umowy koalicyjnej i z zapowiedzi programowych, jestem przekonany, że marszałek Szymon Hołownia prezydentowi przedstawił – stwierdził Marek Sawicki w rozmowie z Grzegorzem Kępką w programie “Gość Wydarzeń” w Polsat News.

Hennig-Kloska: Rozmowy liderów praktycznie dobiegły końca, zostały jeszcze ostatnie kropki do postawienia

– Ja mogę potwierdzić również tak jak mój kolega, że rozmowy liderów praktycznie dobiegły końca. Te zadania w przyszłym rządzie, pomiędzy ugrupowania koalicyjne zostały względnie podzielone. Zostały jeszcze jakieś ostatnie kropki do postawienia – stwierdziła Paulina Hennig-Kloska w programie ,,Fakty po faktach” w TVN24.

Kierwiński: Zrobimy wszystko, aby na szczyt UE w grudniu poleciał nowy rząd

– Zrobimy wszystko, aby [na szczyt UE] poleciał nowy rząd. Dlaczego, bo Polacy już nie powinni czekać nawet dnia dłużej na pieniądze z KPO. Ten rząd, jeżeli poleci na ten szczyt Morawiecki, tylko wygeneruje kolejne opóźnienia. Jeżeli poleci pan premier Donald Tusk i ekipa przez niego wskazana, to są duże szanse, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły do Polaków – powiedział Marcin Kierwiński w TVN24.

Opinia dla Senatu: Prokurator Krajowy może skutecznie być odwołany niezależnie od zgody prezydenta lub jej braku

Udzielenie zgody, odmowa udzielenia zgody albo brak zajęcia przez Prezydenta RP stanowiska w przedmiocie odwołania Prokuratora Krajowego nie ma doniosłości prawnej. Akt odwołania Prokuratora Krajowego będzie skuteczny z chwilą jego podjęcia przez Prezesa RM – napisano w opinii prawnej Marka Chmaja, która wpłynęła do Kancelarii Senatu.

*****

– Konstytucja RP nie przyznaje Prezydentowi żadnych uprawnień w sferze kształtowania obsady urzędów czy to Prokuratora Generalnego, czy Prokuratora Krajowego. Za działania prokuratury odpowiedzialność ponosi natomiast Rada Ministrów, co jest konsekwencją określonej w art. 146 ust. 4 pkt 7 Konstytucji RP kompetencji do zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego. Niedopuszczalne jest przyznanie Prezydentowi RP, w drodze ustawy zwykłej, kompetencji do samodzielnego (decydującego) wpływania na obsadę stanowisk w przypadkach innych, niż wyraźnie wymienionych w art. 144 ust. 3 Konstytucji RP.

– Artykuł 14 § 1 ustawy – Prawo o prokuraturze warunkuje odwołanie Prokuratora Krajowego przez Prezesa RM od wyrażenia zgody przez Prezydenta RP. Z uwagi na treść ww. przepisów Konstytucji, akt wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody, dla swojej skuteczności, musiałby być uzależniony od kontrasygnaty Prezesa RM. Przepis jest zatem obarczony wadą logiczną (pętlą), która uniemożliwia jego prawidłowe i racjonalne stosowanie. Z powyższych względów, art. 14 § 1 pr.prok. w zakresie, w jakim uzależnia skuteczność odwołania Prokuratora Krajowego od wyrażenia przez Prezydenta RP zgody, jest sprzeczny z zasadą prawidłowej legislacji i określoności prawa (art. 2 Konstytucji RP).

– Organy władzy publicznej, w tym Prezes RM, są uprawnione do bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, co jest konsekwencją art. 8 ust. 2 Konstytucji. Artykuł 14 § 1 pr.prok. w zakresie, w jakim wprowadza warunek uzyskania zgody Prezydenta RP dla skuteczności odwołania Prokuratora Krajowego przez Prezesa RM, jest wprost sprzeczny z ww. normami wyższego rzędu. Z tego względu, warunek ten należy traktować jako nieistniejący (niewiążący).

– Co za tym idzie, odwołanie Prokuratora Krajowego, w świetle art. 14 § 1 pr.prok. stosowanego w zakresie niesprzecznym z Konstytucją RP, następuje wskutek aktu odwołania, dokonywanego przez Prezesa RM, na wniosek Prokuratora Generalnego.

– Udzielenie zgody, odmowa udzielenia zgody albo brak zajęcia przez Prezydenta RP stanowiska w przedmiocie odwołania Prokuratora Krajowego nie ma doniosłości prawnej. Akt odwołania Prokuratora Krajowego będzie skuteczny z chwilą jego podjęcia przez Prezesa RM.

Zimoch: Odbyłem rozmowę z przewodniczącą KRS, nie była to łatwa rozmowaDziś byłem na pierwszym spotkaniu, roboczym, zapoznawczym, w Krajowej Radzie Sądownictwa. Odbyłem też rozmowę z przewodniczącą KRS, nie była to łatwa rozmowa. Była to rozmowa, którą określam nawet jako ciężką. Namawiałem panią przewodniczącą do tego, aby w najbliższym możliwym czasie pojawiła się ponownie na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości, bo uważam, że kilka miesięcy temu nie zakończyliśmy w Sejmie debaty nad sprawozdaniem Krajowe Rady za rok ubiegły – stwierdził Tomasz Zimoch w „Popołudniowej rozmowie” RMF FM.

Zimoch: Będę głosował za obydwoma projektami Lewicy ws. aborcji

Będę głosował [za obydwoma projektami Lewicy ws. aborcji]. To są projekty, które myślę, że uzyskają poparcie w Sejmie. Nie wiem czy wszyscy posłowie będą Trzeciej Drogi, bo rozumiem, że mówimy Trzecia Droga i Polska 2050 i PSL. Myślę, że większość posłów Trzeciej Drogi je poprze – stwierdził Tomasz Zimoch w „Popołudniowej rozmowie” RMF FM.