Live

Duda: Dziś nie wiemy tak do końca, kto naprawdę ma rację w naszych politycznych sporach. To pokaże dopiero przyszłość

Dzięki temu, że obaj ją mieli i temu, że obaj wygrali, odtworzyło się polskie państwo. Możemy się dzisiaj spierać, ale pamiętajmy tę lekcję. Dziś nie wiemy tak do końca, kto naprawdę ma rację w naszych tutaj w kraju politycznych sporach. To pokaże dopiero przyszłość. Wierzę w to, że piękna i wspaniała dla RP, właśnie dzięki naszej mądrości i tych, którzy po nas przyjdą, by dalej prowadzić polskie sprawy. Budujmy sojusze, umacniajmy nasze państwo – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie obchodów 11 listopada.

Kaczyński o PO: Chyba nikt z nas nie ma żadnych złudzeń, że to niemiecka partia

Walczymy o to, by ten rząd jednak nie powstał. To przemówienie jest skierowane także do tych potencjalnych czy już nawet zawarto porozumienie realnych sojuszników PO, bo jeżeli chodzi o tę partię, to chyba nikt z nas nie ma żadnych złudzeń, że to niemiecka partia – stwierdził Jarosław Kaczyński w Krakowie.

Kaczyński: Spotkanie w Warszawie mam nadzieję, że bardzo wielu środowisk, ma być początkiem wielkiej akcji

Polska będzie zatruta, terroryzowana przez mafie śmieciowe i inne mafie. Taką przyszłość nam tutaj gotują i taką przyszłość gotuje nam ten rząd, który został zamontowany z Tuskiem na czele po to właśnie, żeby to przeprowadzić. Tak, użyłem już trybu dokonanego, ale to jest plan, plan który oni chcą zrealizować. Jaki jest do tego stosunek tych sojuszników, nie wiem, nie wiem na ile oni sobie z tego zdają sprawę. Ale o to chodzi, dlatego pani von der Leyen mówiła do Tuska, że wrócisz tu jako premier polski. To jest ten cel, o to chodzi. I to spotkanie w Warszawie mam nadzieję, że bardzo wielu środowisk, ma być początkiem wielkiej akcji w różnych dziedzinach, też zastosowania przez nas najnowocześniejszej techniki po to, żeby skomunikować ze sobą możliwie dużą część społeczeństwa, a szczególnie tych, którzy będą inicjatorami, moderatorami – stwierdził Jarosław Kaczyński w Krakowie.

Będziemy szli ku wielkiej akcji społecznej, ku powiedzeniu wyraźnemu nie tylko tutaj, w Polsce, ale w Europie, że nasz kraj na to się nie zgodzi. Nie zgodzi się pod żadnym warunkiem – mówił dalej.

Kaczyński: Przymusowe euro oznacza spadek stopy życiowej

Przymusowe euro oznacza spadek stopy życiowej i oznacza to, co w Słowacji. Słowacja była kiedyś, przed Polską i też doganiała UE. I zaczęła się w tym procesie cofać, jest dzisiaj wyraźnie za Polską i dalej od przeciętnej UE niż była wcześniej. To są skutki przyjmowania euro. A to ma nam być narzucone – stwierdził Jarosław Kaczyński w Krakowie.

Kaczyński zapowiada „konferencję wszystkich sił patriotycznych”

Trzeba już dzisiaj mówić o konkretach. Każda wielka akcja to musi być wielka i pewnie wieloletnia akcja. Musi się od czegoś zacząć, mieć pewien moment startu, zapłonu można powiedzieć. My chcemy by w styczniu odbyła się w Warszawie konferencja wszystkich sił patriotycznych, ale nawet takich, które są patriotyczne, ale w takim szerszym tego słowa znaczeniu, po prostu rozumieją, że to, co się stanie, będzie dla Polski szkodliwe pod każdym względem – stwierdził Jarosław Kaczyński w Krakowie.

Kaczyński: Jeżeli nowy traktat wejdzie w życie, Polska nie będzie już krajem niepodległym, suwerennym i w ogóle nie będzie państwem

Po tym traktacie, jeżeli on wejdzie, Polska nie będzie już w żadnym wypadku krajem niepodległym, suwerennym i w ogóle nie będzie państwem. To będzie teren zamieszkiwania Polaków, zarządzany z zewnątrz. Tak to będzie wyglądało. I teraz jest takie pytanie: czy mamy prawo się na to zgodzić? No właśnie, ale jeżeli nie mamy prawa się na to zgodzić, jeżeli musimy z tym walczyć, to musimy tę walkę podjąć bardzo szybko, energicznie i z takim głębokim przekonaniem, że damy rade, że zwyciężymy głębokim – stwierdził Jarosław Kaczyński w Krakowie.

Duda: Spierajmy się, dyskutujmy, ale niech w tym wszystkim Polska niepodległa, suwerenna zawsze będzie najważniejsza

Spierajmy się, dyskutujmy, ale niech w tym wszystkim Polska niepodległa, suwerenna zawsze będzie najważniejsza, a niepodległa i suwerenna jest wtedy, kiedy to my sami o niej decydujemy i o najważniejszych sprawach. Kiedy to nasz parlament na demokratycznych zasadach wybranych i pracujący podejmuje najważniejsze dla Polski decyzje, decydując o jej przyszłości i jej kształcie. Wtedy, kiedy to dzieje się pod kontrolą i za decyzją wyborczą i referendalną naszych rodaków, a nie innych państw i narodów. Ile razy inni o nas decydowali – tyle razy nieszczęśliwie to się dla nas kończyło – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie obchodów 11 listopada.

Duda: Programy zbrojeniowe, które rozpoczęliśmy, muszą być konsekwentnie dokończone, w pełni zrealizowane

Tylko perspektywa klęski w Polsce i w związku z tym wstydu i hańby, upadku idei imperialnej może rosyjski imperializm zatrzymać. Dlatego programy zbrojeniowe, które rozpoczęliśmy, muszą być konsekwentnie dokończone, w pełni zrealizowane – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie obchodów 11 listopada.

Duda: Musimy realizować mądrze rozpoczęte programy zapewniające nam bezpieczeństwo

Musimy także budować siłę naszego [państwa], tak jak chcieli tego ojcowie naszej niepodległości. Musimy realizować mądrze rozpoczęte programy zapewniające nam bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo energetyczne, które realizujemy z powodzeniem, ale w którego zakresie wielkie zadanie cały czas przed nami, jeżeli chodzi o energię elektryczną – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie obchodów 11 listopada.

Duda: Rosyjski imperializm nie zatrzyma się na Ukrainie, jeżeli nie zostanie skarcony

Czy możemy być pewni, że imperializm rosyjski zatrzyma się tam, na okupowanych dzisiaj przez Rosję ziemiach Ukrainy? Otóż powiem wprost: nie tylko nie możemy być pewni, że się nie zatrzyma, możemy być pewni, że się nie zatrzyma, jeżeli nie zostanie zatrzymany, skarcony. Rosyjski imperializm będzie szedł dalej, będzie chciał zagarniać kolejne narody, odbierając im ich wolność i ich państwa. Odbierając ich suwerenność, ich siłę i ich potencjał, wykorzystując go dla własnych celów, interesów – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie obchodów 11 listopada.

Duda: O niepodległość walczy się nie tylko z bronią w ręku, ale także mądrym prowadzeniem spraw państwowych, a ta mądrość nie oznacza tylko mądrych planów, myśli i ideologii

Niepodległość jest bardzo cenna i niezwykle kosztowna. Tak, i mówił też: niepodległość nie jest raz na zawsze. Tak, trzeba było o nią walczyć i to trzeba było pamiętać, że walczy się o nią nie tylko z bronią w ręku, ale o nią także i mądrym prowadzeniem spraw państwowych, a ta mądrość nie oznacza tylko mądrych planów, myśli i ideologii. Ta mądrość oznacza także mądre działanie, wykonanie, a przede wszystkim umiejętność współdziałania dla wspólnego, wielkiego dobra jakim jest RP i o tym dzisiaj musimy przede wszystkim pamiętać – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie obchodów 11 listopada.

Kosiniak-Kamysz: Trzeba odbudować wspólnotę narodową

Trzeba odbudować wspólnotę narodową, tak jak musieli ojcowie niepodległości sklejać Polskę z trzech zaborów. Tak my musimy skleić rozdartą Polskę przez różnego rodzaju złe emocje, złą politykę, przez nienawiść, która w nas niestety wzrosła. Najważniejsze co widzę do zrobienia, to jest wielkie, to jest odpowiedzialne, trudne, to nie przyjdzie zaraz, ale to możliwe. Każdy w Polsce ma prawo do naszej tradycji, do naszych symboli, do naszej kultury. Każdy ma prawo czuć się tutaj dobrze i szczęśliwie i bezpiecznie, a może przede wszystkim bezpiecznie – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz w Gdowie.