Na pewno można powiedzieć, że my postępujemy w taki sposób [jak przyjaciele], bo faktycznie wspieramy Ukrainę przed napaścią rosyjską dlatego również, że to jest kwestia naszego bezpieczeństwa, powiedzmy sobie wprost. Ryzyko przegranej Ukrainy to jest niebezpieczeństwo dla Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej, dlatego wspieramy Ukrainę, ale nie może być tak, że gdy są zagrożone nasze interesy gospodarcze czy rolne, że my będziemy się w jakiś sposób cofać przed taką presją moralną czy jakiegoś innego rodzaju presją prawną tak jak tutaj. Chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało, podtrzymujemy swoje stanowisko. Taka skarga do WTO, że tak powiem, nie robi na nas wrażenia w tym sensie, że nie mamy z tego powodu się wycofać z tego embarga, które wprowadziliśmy – stwierdził Piotr Müller w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie “Gość Wydarzeń” Polsat News.