Postanowiłem że normy konstytucyjne dotyczące ochrony dziecka wymagają w jednym aspekcie dopracowania. Dziecko podlega specjalnej ochronie i o tym jednoznacznie przesądzają przepisy Konstytucji w artykule 72. Dziecko podlega także ochronie ze strony państwa. Szczególna ta ochrona jest wtedy, kiedy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej, kiedy – krótko mówiąc – ta władza rodzicielska w jakimś sensie przechodzi na państwo polskie i to państwo polskie jest odpowiedzialne za to, w jaki sposób ta władza rodzicielska jest wykonywana, albowiem dziecko w pełni znajduje się wtedy pod opieką państwa polskiego – stwierdził prezydent Andrzej Duda.

. To są dzieci, które mogą podlegać przysposobieniu, jeżeli mogą także podlegać adopcji. I tutaj można było podnieść jedną wątpliwość. Bowiem o ile mamy powiedziane w naszym prawie, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, więc jeżeli małżonkowie chcą dokonać przysposobienia czy też, jak kto woli, adopcji dziecka, to tutaj problemu nie ma. Nie ma obawy, że małżeństwo będzie jednopłciowe, ponieważ zdecydowanie wyklucza to polska Konstytucja, ale są możliwe inne przypadki, dlatego uważam, że w polskiej Konstytucji powinien się expressis verbis znaleźć zapis, że wykluczone jest przysposobienie dziecka lub adopcja przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym – mówił dalej.

– Dla bezpieczeństwa dziecka, dla jego prawidłowego wychowania, dla strzeżenia przez polskie państwo praw dziecka i strzeżenia dobra dziecka, taki zapis w moim przekonaniu powinien istnieć i w tym momencie to odpowiedzialność państwa za to, komu dziecko to do wychowania powierza i dlatego zdecydowałem się zaproponować parlamentarzystom wprowadzenie takiego zapisu. W poniedziałek zostanie przeze mnie podpisany odpowiedni dokument wraz z propozycją legislacyjną, czyli z prezydenckim projektem zmiany Konstytucji, który będzie złożony w polskim Sejmie – zaznaczył PAD.