Dzisiaj rozpoczynamy prace nad ustawą kagańcową. To nie jest wielki dzień w historii Senatu, ale to ważmy dzień w historii Senatu, dlatego że oto ustawa, która została przyjęta przez Sejm i która radykalnie ogranicza wolność sądów i niezawisłość sędziów, ta ustawa będzie przedmiotem obróbki w Senatu. W Senacie przewagę ma opozycja demokratyczna, w związku z tym mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu ta ustawa zostanie wyrzucona do kosza, bo w koszu jest jej miejsce, ale zanim to się stanie, chcemy poinformować opinię publiczną o tym, jakie mogą być konsekwencje tej ustawy nie tylko dla naszego systemu prawnego, ale także miejsca Polski w UE. Będziemy dzisiaj mówić na komisji o konsekwencjach prawnych przede wszystkim, ale także politycznych jakie mogą grozić Polsce, jeżeli ta ustawa zostałaby przyjęta – stwierdził Bogdan Klich na briefingu w Senacie.