Tutaj wykażemy jak wiele przepisów prawa międzynarodowego, europejskiego, Konstytucji jest naruszanych przez przyjęte w Sejmie rozwiązania. Ale tutaj również pokażemy opinii publicznej, dlaczego uchwalenie tych przepisów jest tak bardzo niebezpieczne z punktu widzenia naszych narodowych interesów. Tak jak zaznaczył przewodniczący Klich, w sytuacji tych napięć międzynarodowych, powinniśmy opierać nasze bezpieczeństwo i pozycję na arenie międzynarodowej na ścisłej współpracy z partnerami w UE. Tymczasem ta ustawa, ustawa kagańcowa niestety ale tylko i wyłącznie pogłębia nasz konflikt z partnerami w UE i dlatego chcemy w Senacie przestrzec rząd, ale również uświadomić opinię publiczną, że przyjmując tego typu rozwiązania de facto naraża się bezpieczeństwo Polek i Polaków na bardzo, bardzo duże zagrożenie. Dlatego będziemy w Senacie robić wszystko, by ta ustawa najpierw została dobrze przedyskutowana, a później byśmy w Sejmie mogli przyjąć wniosek Senatu o odrzucenie tej ustawy w całości – stwierdził Borys Budka na briefingu w Senacie.