Cała Polska zasługuje na godne życie i dlatego pokazujemy to na każdym zakręcie, każdym działaniem gospodarczym. Musi być zabezpieczone godne życie Polaków. 13 emerytura, nie jestem przesądny, ale dlatego też 14 emerytura. Dla naszych seniorów, rencistów. Oni muszą godnie żyć. Nie dla esbeków – mówił Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej.