Zawód dziennikarza w Polsce rzeczywiście był regulowany. Był regulowany w PRL-u. W wielu miejscach na świecie zawód dziennikarza jest regulowany. Np. na Białorusi. Nie wiem czy jeden i drugi wzór chcemy odnieść tutaj w naszym kraju. Przypomnę tylko, że konstytucja bardzo jasno mówi w art. 14, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Dzisiaj de facto PiS idzie w kierunku Białorusi. W kierunku wschodnim, w kierunku standardów, które nigdy w Polsce nie powinny obowiązywać – mówił Cezary Tomczyk w Sejmie.

To jest prosty krok do Białorusi, to jest prosty krok do takiej paradyktatury, którą funduje nam Kaczyński. Dzisiaj zwracamy się do Joachima Brudzińskiego z takim apelem, a właściwie wezwaniem. Panie ministrze Brudziński, ten zapis dotyczący zawodu dziennikarza, czyli de facto nałożenia kagańca na wolne media, powinien być jak najszybciej zapomniany i wycofany z programu PiS-u – dodał poseł.