Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji ustawy o SN, celem jest przede wszystkim umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym z 2017 r. powrót do pełnienia funkcji sędziego, a także funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz prezesów izb Sądu Najwyższego.

Propozycja PiS pozbawia też władzę wykonawczej wpływu decydowania o tym, czy dany sędzia może po osiągnięciu określonego wieku nadal sprawować czynnie swój urząd oraz usuwa „stanu niepewności co do momentu przejścia w stan spoczynku przez sędziego ze
względu na osiągnięcie określonego wieku”.

Projekt daje także „przywróconym” sędziom SN i NSA możliwość złożenia oświadczenia o woli pozostania w stanie spoczynku. Takiemu sędziemu będzie przysługiwać całe uposażenie („w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku”).