Tak naprawdę artykuły, które ukazały się wczoraj wieczorem i dziś są kontynuowane, są wielką manipulacją przedstawicieli nadzwyczajnej sekty, nadzwyczajnej kasty, ale można o nich też powiedzieć sekta. Sekciarskim działaniem jest manipulacje, wprowadzenie w błąd opinii publicznej. Dowiadujemy się z komentarzy do wniosku, jaki złożyłem, że ten wniosek oznacza radykalne zaostrzenie stanowiska polskiego rządu w sporze z Unią Europejską. Chciałem zapewnić, że jest to kłamstwo. Polski rząd konsekwentnie od wielu miesięcy stał na stanowisku, że sfera organizacji i ustroju sądownictwa jest wyłączną kompetencją państw członkowskich” – mówił w Rzeszowie minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro.