Sędzia SN: Nie mogę przejść w stan spoczynku na podstawie przepisu ustawy o SN. W tym stanie rzeczy po ukończeniu 65 roku życia pozostaję sędzią SN w stanie czynnym

Wiek 65 lat życia osiągnę 28 lipca 2018 r., a zatem okres na złożenie stosownego oświadczenia przypadał pomiędzy 28 lipca 2017 r., a 28 stycznia 2018 r. W tym czasie nie obowiązywała jednak powyższa ustawa o Sądzie Najwyższym, w tym jej art. 37. Nie mogę więc przejść w stan spoczynku na podstawie tego przepisu. W tym stanie rzeczy po ukończeniu 65 roku życia w dniu 28 lipca 2018 r. pozostaję sędzią Sądu Najwyższego w stanie czynnym – napisał SSN Krzysztof Rączka w oświadczeniu.