Sellin o dekoncentracji: Dobrze by było, żeby polskie firmy, które są zainteresowane, były przygotowane

Uważam, że tak. To było sygnalizowane od wielu, wielu lat, że Polska popełniła tutaj przez ostatnie ćwierć wieku błędy, jeśli chodzi o dopuszczenie do tak dużej koncentracji właścicielskiej zwłaszcza kapitału zagranicznego w mediach prasowych, zwłaszcza regionalnych i lokalnych – mówił Jarosław Sellin w rozmowie z Dominiką Wielowieyską w TOK FM. Jak dodał, poważne państwa europejskie sobie na to nie pozawalają i majką szczegółowe regulacje prawne.

Ta nadmierna koncentracja na pewno paru podmiotów dotknie i te podmioty powinny się spokojnie do tego procesu przygotować – mówił dalej.

„Generalnie dobrze by było, żeby polskie firmy, które są zainteresowane robieniem biznesu w mediach, były przygotowane do tego momentu, w którym się okaże, że można jakąś część udziałów w mediach wykupić, bo na tym to powinno polegać, że to będzie wykupywanie udziałów”