Wieczorem spotkanie PAD z marszałkami Sejmu i Senatu