Klich mówi o złamaniu Konstytucji i wręcza jej egzemplarz marszałkowi Senatu

Bogdan Klich argumentował, że na piątkowym posiedzeniu Sejmu zostały złamane dwa artykuły Konstytucji – art. 113, który mówi o tym, że posiedzenia Sejmu są jawne, a także art. 61, który mówi o wstępie na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej. Senator złożył wniosek o to, aby nie wprowadzać ustaw z wadami prawnymi do porządku obrad. Marszałek Senatu nie dopuścił do jego głosowania, argumentując, że był już głosowany.