MamPrawoWiedziec.pl pyta: Co wyjaśni komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji?

Dziś rząd zajmie się projektem ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. W jej skład wejdzie 9 członków: 8 z wykształceniem prawniczym powoływanych przez Sejm oraz przewodniczący – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą podejmowali decyzje większością głosów. Prokuratura na wniosek komisji będzie mogła dokonywać przeszukań i przekazywać jej zdobyte w ten sposób dowody.

Komisja będzie mogła odbierać niesłusznie pozyskane nieruchomości na terenie Warszawy lub nakładać wysokie odszkodowania na tych, którzy nieuczciwie się uwłaszczyli. Organem doradczym komisji będzie dziewięcioosobowa rada społeczna wyłaniana spośród członków organizacji pozarządowych przez ministra sprawiedliwości.

Odpowiadają: Bartosz Józwiak (Kukiz’15) // Michał Wójcik (PiS) // Adam Szłapka (Nowoczesna) // Marcin Kierwiński (PO)

We wrześniu przygotowaliśmy analizę wszystkich projektów ustaw dotyczących reprywatyzacji, które powstały w Polsce od 1989 r. Zachęcamy do czytania: http://serwis.mamprawowiedziec.pl/analiza/2016/09/20-razy-reprywatyzacja.html

Wideo: Wojciech Gąsior, Róża Rzeplińska (MamPrawoWiedziec.pl), realizacja Piotr Wójcik (Picture Doc)