Opozycja podpisuje Pakt na Rzecz Mediów Publicznych – bez Kukiz’15. Inicjatorką m.in. Agnieszka Holland

Przedstawiciele partii i środowisk opozycyjnych – m.in. Nowoczesnej, PO, PSL, Inicjatywy Polskiej czy Razem – oraz organizacji pozarządowych, podpisali dziś na Skwerze Wolnego Słowa Obywatelski Pakt na Rzecz Mediów Publicznych.

Inicjatorkami Paktu są reżyser Agnieszka Holland („Obywatele Kultury”), Katarzyna Szafranowska („Obywatele Nauki”) oraz Weronika Czyżewska-Waglowska z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Ostatecznie dokument nie jest sygnowany przez Kukiz’15, mimo iż – jak wynika z dokumentu na stronie inicjatywy – nazwisko Piotra Liroya-Marca na piśmie widnieje – między nazwiskami Barbary Nowackiej i Ryszarda Petru. Dziś jednak podpis żadnego z przedstawicieli klubu Kukiza na dokumencie się nie znalazł.

Screenshot 2016-06-21 at 13.33.29

O tym, iż Kukiz’15 zdecydował się poprzeć Pakt wraz z innymi partiami opozycyjnymi, informowała w poniedziałek w rozmowie z 300POLITYKĄ Barbara Nowacka. Dziś jej informacje dementował pytany przez nas o tę sprawę Marek Jakubiak z Kukiz’15.

Wiceminister Krzysztof Czabański, odpowiedzialny za pisowski projekt tzw. dużej ustawy medialnej, inicjatywę opozycji nazwał „czystym PR-em”.

Jak przekonują sygnatariusze Paktu na Rzecz Mediów Publicznych:

„Inicjatorzy Paktu, prowadząc rozmowy z kolejnymi ugrupowaniami politycznymi i zgadzając się, że stanowienie dobrego prawa – szczególnie o tak fundamentalnym znaczeniu dla obywateli jak kształt mediów publicznych – musi odbywać się w otwartej publicznej debacie, zgodzili się podpisać zobowiązanie do wspólnego działania w przyszłości. Ma ono na celu stworzenie rzetelnych, bezstronnych, obiektywnych, wolnych od partyjnych, politycznych i komercyjnych zależności mediów publicznych, realizujących swoją misję w duchu otwartości, odpowiedzialności oraz poszanowania różnorodności światopoglądowej i kulturowej”

Reprezentanci partii i ugrupowań podpisując się pod zobowiązaniem wyrażają poparcie dla założeń Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych, sformułowanego przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którymi są organizacje pozarządowe i ruchy społeczne: „Popierając Pakt zobowiązujemy się do solidarnych, ponadpartyjnych działań na rzecz stworzenia w Polsce gwarancji prawnych dla rzetelnych, bezstronnych, obiektywnych mediów publicznych, wolnych od partyjnych, politycznych i komercyjnych zależności”

Więcej informacji o Pakcie na stronie www.mediapubliczne.org.pl

Screenshot 2016-06-21 at 13.20.10