Po zarządzie Nowoczesnej: Lubnauer, Meysztowicz i Schmidt wiceprzewodniczącymi partii

Dziś zebrał się zarząd Nowoczesnej, na którym wybrano wiceprzewodniczących partii. Zostali nimi Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz oraz Joanna Schmidt.

Zarząd z nowym kierownictwem ugrupowania debatował o strategii, planach Nowoczesnej oraz kalendarzu na najbliższe tygodnie.