Rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie rządu w Krakowie

W porządku obrad m.in. informacja w sprawie prac Zespołu przygotowującego wizytę Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Rząd wysłucha także informacji w sprawie powołanego Nowego Centrum Administracyjnego oraz planowanych projektów inwestycyjnych w zakresie innowacyjnych technologii, w tym projektu „KRK NH2” realizowanego w Nowej Hucie.

W posiedzeniu uczestniczą marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa oraz wojewoda małopolski Jerzy Miller.