PEK: Kiedy myślę o Małopolsce, nasuwa mi się skojarzenie z Bawarią

Jak mówiła PEK podczas otwartej części wyjazdowego posiedzenia rządu w Krakowie:

„Nasz rząd stawia na innowacyjność. Nie chcemy, by w dłuższej perspektywie Polska budowała swoją konkurencyjność poprzez tanią siłę roboczą. Naszą szansą jest wykorzystanie mądrości i pomysłowości, która tkwi w głowach Polaków. Małopolska jest bardzo dobrym miejscem, by rozmawiać o rozwoju Polski”

PEK mówiła także:

„Kiedy myślę o Małopolsce, tej współczesnej, nasuwa mi się skojarzenie z Bawarią. Czyli tym regionem Niemiec, który z jednej strony zachował swoją kulturową, historyczną odrębność. Jest bardzo przywiązany do swojej tradycji, a z drugiej strony stał się motorem innowacyjności i symbolem sukcesu gospodarczego całych Niemiec. Podobnie jest w Małopolsce. To region, w którym prawie każde miejsce niesie ze sobą jakąś historyczną, ważną treść. Kraków to Wawel, Wadowice – miejsce urodzin Jana Pawła II. Perła naszych gór, Zakopane, Krynica – to wszystko miejsca, które bardzo wiele znaczą dla każdego Polaka”

PEK przypomniała także, że Małopolska jako pierwszy Polski region została wybrana przez Komitet Regionów UE, Europejskim Regionem Przedsiębiorczości 2016.

Premier mówiła też:

„Dzisiaj na Radzie Ministrów zajmiemy się m.in. projektem wsparcia dla inicjatyw w dziedzinie innowacyjności w Nowej Hucie. To wielki projekt, który jest szansą nie tylko dla regionu, ale i dla całej Polski”