TK: Nadzór KNF nad małymi kasami SKOK niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał nadzór państwowy nad systemem SKOK za zgodny z Konstytucją.

Z kolei za niezgodny z ustawą zasadniczą uznał nadzór KNF nad małymi kasami SKOK.