TNS: Ponad połowa Polaków źle ocenia pracę PBK. Tylko 1/5 dobrze ocenia rząd

70% (+2) Polaków źle ocenia pracę rządu, 23% (+1) – dobrze. 54% (+2) respondentów w badaniu TNS Polska ma złe zdanie o pracy odchodzącego z urzędu prezydenta Komorowskiego, dobrą opinię ma zaś 38% (-1).

Ponad połowa Polaków – 59% (+1) – uważa, że Ewa Kopacz źle wypełnia obowiązki szefowej rządu. 28% (bz) respondentów ma odmienne zdanie i ocenia pracę PEK pozytywnie.

Sondaż TNS przeprowadzono w dniach 10-15 lipca 2015 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).