PEK w Łodzi ujawnia „element walki ze śmieciówkami”

Po pytaniu jednego z mieszkańców Łodzi, PEK zdradziła element swojego jeszcze niezaprezentowanego programu. Jak mówiła na otwartym spotkaniu:

„Stawiam na tych, którzy pójdą do pracy i będą szukać pracy. Jeśli znajdą pracę, w której pracodawca zatrudni ich na umowę o pracę, na najniższych stawkach, to ja dołożę temu, który się zatrudnił, a nie pracodawcy. To też pewien element walki z umowami śmieciowymi. To ogłoszę w moim programie”

Mieszkaniec był wyraźnie zadowolony z odpowiedzi PEK. Wcześniej próbował zakłócić spotkanie, grając na gitarze. Potem powiedział  „trzymam panią za słowo”.