PEK przed wyjazem do Skierniewic zapowiada akcję obywatelską ws. dopalaczy i uderza w PiS

Na krótkim briefingu na Dworcu Centralnym PEK pytana o problem dopalaczy mówiła:

Musimy w tej sprawie bardzo przyspieszyć. W Sejmie było głosowanie nowej ustawy, która obowiązuje od 1 lipca. To jest ta ustawa, która te toksyczne, zakazane substancje, które znajdują się w tych dopalaczach, klasyfikuje tak, jak narkotyki. Opowiedzialność karna również jest tak, jak posiadanie i dystrybucja narkotyków. Jedyny klub, który wtedy się wstrzymał, to PiS.

Zapowiedziała też zorganizowanie dużej akcji obywatelskiej oraz zbieranie informacji z całej Polski. Za akcję odpowiada MSW.

PEK – w kontekście pierwszej wizyty – mówiła, że nasz eksport owców i warzyw od roku 2007 do 2014 wzrósł o 100%.

Premier towarzyszą Michał Kamiński, Cezary Tomczyk i Łukasz Zaręba.

Pierwszy punkt dzisiaj to wizyta w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach o 10:05.