PO przegrywa głosowanie. Sejm za rozstrzyganiem wątpliwości na korzyść podatnika

Sejm zaakceptował zgłoszoną przez PSL poprawkę do nowelizacji Ordynacji podatkowej. Brzmi ona tak: „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.

W praktyce oznacza to, że Sejm przegłosował zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Co ciekawe, jedno z pytań referendalnych dotyczy właśnie tej kwestii.

Tylko cały klub PO + pojedynczy posłowie głosowali przeciw. Inaczej mówiąc: partia rządząca została przegłosowana dzięki głosom PSL-u oraz opozycji.

Wcześniejszy zapis brzmiał: „W przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa podatkowego organ podatkowy przyjmuje wykładnię korzystną dla strony postępowania”.