Stanowisko PKN Orlen na pytanie 300: Opłata paliwowa nie musi skutkować wzrostem cen paliw dla klientów stacji

300POLITYKA poprosiła Biuro Prasowe PKN Orlen o komentarz do dyskusji nad rozważaną opłatą paliwową, która miałaby finansować modernizację dróg lokalnych. W przesłanym przez Biuro Prasowe koncernu stanowisku czytamy: „PKN ORLEN z uwagą obserwuje wszystkie działania mające bezpośredni lub pośredni wpływ na rynek handlu paliwami. Inicjatywy zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej, Czytaj więcej →