— CO PRAWDA ŚWIAT NADAL BOI SIĘ ROSJI Z POWODU BRONI ATOMOWEJ I BARBARZYŃSTWA, JAKIE POKAZUJE W UKRAINIE, ALE NIE MA WĄTPLIWOŚCI CO DO JEJ WARTOŚCI BOJOWEJ – MICHAŁ FISZER NA PORTALU TYGODNIKA POLITYKA: “Ciekawe, czy przyjdzie kolej i na Putina. Środowiska, którym się w Rosji naraził, są liczne. Przede wszystkim wojsko – tak było fajnie, takie lody można było kręcić, tak się wypaść na łapówkach, udając trzecią (po USA i Chinach) armię na świecie. A tu nagle padło „sprawdzam” i wyszło, że król jest nagi. Takie upokorzenie: wojsko i jego najwyższe kierownictwo stało się pośmiewiskiem. Co prawda świat nadal boi się Rosji z powodu broni atomowej i barbarzyństwa, jakie pokazuje w Ukrainie, ale nie ma wątpliwości co do jej wartości bojowej. Z całą pewnością generałowie są na Putina wściekli, choć to właściwie ich wina. Wiedzą też, że awansów raczej nie będzie, prędzej dymisje, degradacje i inne kary, a strach rodzi agresję, jak wiadomo”.
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2182574,1,211-dzien-wojny-zagadkowa-wymiana-jencow-co-teraz-czeka-putina.read

— PODSTAWOWY WYNIK SONDAŻU BRZMI: 37 PROC. WSZYSTKICH BADANYCH „WINĘ” TUSKA DOSTRZEGA, A 60 PROC. JEJ NIE WIDZI (SZCZEGÓŁY – DALEJ, WCZEŚNIEJ – WPROWADZENIE) – PIOTR PACEWICZ O SONDAŻU IPSOS DLA OKO.PRESS.

— WŚRÓD OSÓB, KTÓRE WIDZĄ WINĘ TUSKA WYBORCY PIS STANOWIĄ TYLKO POŁOWĘ! DRUGIE TYLE, TO GŁÓWNIE „NIE WYBORCY” I W MNIEJSZYM STOPNIU „WYBORCY NIEZDECYDOWANI” – DALEJ PACEWICZ: “Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że propagandę PiS „kupują” tylko wyborcy tej partii, ale nie jest to prawda. Jak widać, wśród osób, które widzą winę Tuska wyborcy PiS stanowią tylko połowę! Drugie tyle, to głównie „nie wyborcy” i w mniejszym stopniu „wyborcy niezdecydowani”. To rzesza ludzi, których propaganda PiS może mieć na celu. Wśród osób deklarujących, że nie wezmą udziału w wyborach (33 proc. wszystkich badanych) „wina Tuska” okazuje się narracją skuteczną: aż 39 proc. osób się z tym zgadza, a tylko 55 proc. mówi nie. To pokazuje, że polityczne igrzyska pod hasłem „to nie my ponosimy winę za trudności” mogą oddziaływać na osoby mniej zainteresowane polityką. I nawet jeśli nie przekładają się na poparcie PiS, mogą blokować wybór partii opozycyjnych, a zwłaszcza PO (KO)”.

— LUDZIE UBOŻSI, KTÓRZY MUSZĄ BARDZIEJ ODCZUWAĆ SKUTKI KRYZYSU STANOWIĄ WCIĄŻ NAJWIĘKSZY REZERWUAR POPARCIA DLA POPULISTÓW SPOD ZNAKU PIS – DALEJ PACEWICZ O WNIOSKACH Z BADANIA IPSOS DLA OKA: “Kryterium zamożności jest szczególnie istotne. Ludzie ubożsi, którzy muszą bardziej odczuwać skutki kryzysu stanowią wciąż największy rezerwuar poparcia dla populistów spod znaku PiS: wśród wyborców najuboższych (do 1500 zł dochodu na osobę w rodzinie) wyznawców teorii o „winie Tuska” jest prawie dwa razy więcej niż wyborców PiS (choć jest ich tak dużo). To o tyle istotne, że zmiękcza poczucie frustracji obecną władzą i powstrzymuje przed naturalnym rozwiązaniem, że odczuwane trudności (np. drożyzna) prowadzą do szukania politycznej alternatywy. Rezerwy PiS wśród coraz zamożniejszych grup spadają, aż do kategorii najzamożniejszych, gdzie „antytuskowców” jest ponad dwa razy więcej niż wyborców PiS. Partia władzy płaci tu zapewne koszty polityki gospodarczej, która utrudnia życie przedsiębiorcom”.
https://oko.press/wina-tuska-pierwszy-sondaz-ktory-sprawdza-ile-osob-w-to-wierzy

— 37:28 W POLL OF POLLS POLITICO EUROPE: https://i.pl/sondaz-politico-zdecydowana-przewaga-pis-nad-ko-poparcie-dla-partii-rzadzacej-wyzsze-niz-przed-wybuchem-wojny-na-ukrainie/ar/c1-16901771

— SONDAŻ POLLSTER DLA SE: W wyborach zwyciężyłaby Zjednoczona Prawica (34,8 proc.), a za nią znalazłyby się kolejno: Koalicja Obywatelska (29,30 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (12,63 proc.), Lewica (9,22 proc.), Konfederacja (6,31 proc. – czyli o niecałe 6 pkt proc. mniej niż przy zjednoczeniu opozycji) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (6,05 proc.).
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28942992,opozycja-razem-silna-przy-starcie-opozycji-z-jednej-listy-najwiecej.html

— WSPÓŁPRACA NA OPOZYCJI PEWNIE BĘDZIE CORAZ BARDZIEJ SZORSTKA, BO ICH POZYCJA W EWENTUALNYM RZĄDZIE BĘDZIE POCHODNĄ ZDOBYTEGO POPARCIA – MICHAŁ WOJTCZUK W GW: “Im sondaże PiS słabsze, tym wizja jednej listy opozycji robi się bledsza. Jeśli po wyborach opozycja ma tworzyć wspólny rząd, to partie już dziś muszą walczyć o swoją pozycję w tym rządzie, która będzie pochodną zdobytego poparcia. Dlatego współpraca na opozycji pewnie będzie coraz bardziej szorstka. Chyba że do silniejszej integracji partie opozycji zmusi PiS, zmieniając zasady wyborów”.
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28940455,zandberg-powiedzmy-uczciwie-zadnej-jednej-listy-opozycji.html

— DAJMY OPOZYCJI JESZCZE POTAŃCZYĆ JEJ GODOWE TAŃCE, NIM ZA ROK PRZYDUSI ICH KIERAT SPRZĄTANIA PO PIS-IE – JACEK ŻAKOWSKI W GW: “Nie warto się dąsami liderów opozycji przejmować. Praktyczne różnice między nimi są mało istotne. Dajmy im jeszcze potańczyć ich godowe tańce, nim za rok przydusi ich kierat sprzątania po PiS-ie”.

— JEŚLI GOWIN DOSTANIE PARĘ SZABEL W SEJMIE, ZNÓW BĘDZIE GOWINIŁ, BLOKUJĄC WSZYSTKO, NA CZYM NAM ZALEŻY – DALEJ ŻAKOWSKI: “nawet Suski rozumie, że jeśli Gowin dostanie parę szabel w Sejmie, znów będzie gowinił, blokując wszystko, na czym nam zależy. Ten typ tak ma, bo to jest mentalnie niereedukowalny sofciarski pisowiec z neoliberalnym odchyłem, i to się nie zmienia”.
https://wyborcza.pl/7,75968,28938887,bedzie-dobrze-za-rok-opozycja-zacznie-porzadkowac-kraj-po-rzadach.html

— PRZESTAŃCIE SIĘ BIĆ, CHŁOPCY, PODZIELCIE SIĘ WŁADZĄ I RAZEM ZBUDUJCIE ZAMEK – KATARZYNA SKRZYDŁOWSKA-KALUKIN W KULTURZE LIBERALNEJ: “Znowu mamy zadanie dla dziennikarzy, aby nie dać się wciągać w klimat męskiej szatni, tylko idealistycznie oczekiwać – nie bijcie się, podzielcie się zabawkami i razem zbudujcie zamek. Może będzie lepiej, jak przestaniemy fascynować się miażdżącymi tweetami jednego samca pod adresem drugiego i szybkimi męskimi reakcjami na zaczepki. Przestaniemy promować agresywne wypowiedzi w programach publicystycznych, a politykom, którzy nie mają nic do powiedzenia, podsuwać mikrofon – a zamiast tego skupimy się na próbach przebicia przez polityczną nowomowę. Dopóki polityka to tanie show, takie też będzie rządzenie”.

— GDZIE SĄ KOBIETY OPOZYCJI? – DALEJ  SKRZYDŁOWSKA-KALUKIN W KULTURZE LIBERALNEJ: “I tu przychodzi wniosek, którego nie da się ominąć, chociażby dlatego, że zdjęcie ze spotkania opozycji obiegło media oraz internet z komentarzem: „gdzie są kobiety”. Skoro liderami wszystkich sił opozycyjnych są mężczyźni, to trudno uniknąć sytuacji, w której styl walki politycznej będzie kształtowany przez testosteron. Rzeczywistość jest taka, że polityka jest brutalna i kobiety w niej też zachowują się brutalnie, jeśli chcą coś osiągnąć, bo muszą podporządkować się regułom gry. Czy to jednak oznacza, że należy się z tym godzić?”
https://kulturaliberalna.pl/2022/09/22/skrzydlowska-kalukin-przestancie-sie-bic-chlopcy-podzielcie-sie-wladza-i-razem-zbudujcie-zamek/

— KTO ROBI POLITYKĘ BEZ KOBIET, JEST SOJUSZNIKIEM PIS – AGATA CZARNACKA NA PORTALU TYGODNIKA POLITYKA: “Pominięcie kobiet na spotkaniu liderów opozycji wygląda niezręcznie. Jakby komuś naprawdę zależało na podtrzymaniu patriarchalnego status quo. (…) Tylko że w patriarchalne status quo Prawo i Sprawiedliwość zawsze będzie grać lepiej. Wyborcy, którym zależy na zatrzymaniu przemian i powstrzymaniu pochodu równości, mają już na kogo głosować. Porozumienie mężczyzn opozycji z Gowinem nie stanowi realnej alternatywy dla tego projektu. Dlatego właśnie powiem Wam, co wiem na pewno: ktokolwiek chce dziś robić politykę bez kobiet i bez prawdziwej zmiany, jest de facto sojusznikiem PiS”.
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2182598,1,garnitury-opozycji-kto-robi-polityke-bez-kobiet-jest-sojusznikiem-pis.read

— 48 PROC. POLEK I POLAKÓW OCZEKIWAŁOBY, BY SEJM 2023 WPROWADZIŁ RÓWNOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ. WŚRÓD WYBORCÓW KO POPARCIE ROŚNIE DO… 82 PROC. TO REKORDOWE WYNIKI, ALE CZY WYSTARCZAJĄCE, BY PRZEŁOŻYŁY SIĘ NA DECYZJE POLITYCZNE? – ANTON AMBROZIAK OPISUJE SONDAŻ IPSOS DLA OKO.PRESS.

— RÓWNOŚĆ MAŁŻEŃSKA Z NIŻSZYM POPARCIEM NIŻ ZWIĄZKI PARTNERSKIE – DALEJ AMBROZIAK: “Wyniki najnowszego sondażu Ipsos dla OKO.press różnią się (nieznacznie) od wyników uzyskanych w tradycyjnych pytaniach o stosunek do praw osób LGBT. Przyznania osobom homoseksualnym prawa do zawierania związków partnerskich chciałoby 58 proc. wyborców i wyborczyń. Przeciwko jest 37 proc. Wprowadzenia równości małżeńskiej oczekiwałoby 48 proc. badanych. Na „nie” jest 47 proc. respondentów”.
https://oko.press/rownosc-malzenska-zwiazki-partnerskie-sondaz/

— PETRU O TYM, ŻE POPULIZM OPOZYCJI TO WODA NA MŁYN PIS-U – 300LIVE: http://300polityka.pl/live/2022/09/23

— URODZINY: Michał Jach, Katarzyna Maria Piekarska, Jakub Górnicki, Michał Sznajder, Mirosława Nykiel, Elżbieta Stępień.