16:35 Bogdan Rzońca – PR24
17:00 Leszek Miller – TOK FM Wywiad polityczny
17:35 Krzysztof Bosak – PR24
17:45 Jan Maria Jackowski, Bogusław Sonik – PR3 Puls Trójki
18:02 Zbigniew Ćwiąkalski – RMF FM Popołudniowa rozmowa
19:15 Władysław Teofil Bartoszewski – POLSAT NEWS Gość Wydarzeń
19:25 Marek Balt, Patryk Jaki – POLSAT NEWS Wydarzenia i opinie
19:26 Adam Strzembosz, Marcin Horała, Cezary Tomczyk, Bohdan Zdziennicki – TVN24 FpF