16:35 Michał Woś – PR24
17:00 Mirosław Różański – TOK FM Wywiad polityczny
17:35 Waldemar Sługocki – PR24
17:45 Jadwiga Wiśniewska, Jan Olbrycht – PR3 Puls Trójki
18:02 Barbara Nowacka – RMF FM Popołudniowa rozmowa
19:15 Michał Wójcik – POLSAT NEWS Gość Wydarzeń
19:25 Sławomir Cenckiewicz, Witold Jurasz – POLSAT NEWS Wydarzenia i opinie
19:26 Izabela Leszczyna, Łukasz Schreiber, Patryk Wachowiec, Marek Migalski – TVN24 FpF
20:00 Marek Chmaj, Maciej Mitera  – TVN24 Kropka nad i