Masz firmę, świetny produkt i szukasz dla niego nowych klientów? Wypłyń na szerokie wody i zacznij sprzedawać go zagranicą! Przygotuj strategię wyjścia na nowe rynki zagraniczne i zgłoś się po dotację z PARP. Na jej realizację możesz otrzymać nawet 800 tys. zł.

30 lipca rozpocznie się nabór wniosków w II rundzie konkursu Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Beneficjenci otrzymają wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. Pula środków w konkursie wynosi 100 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów:

  • usług doradczych związanych z opracowaniem nowego modelu biznesowego (maksymalnie 30 tys. zł) oraz usług doradczych związanych z przygotowaniem do jego wdrożenia;
  • materiałów reklamowych i promocyjnych, szkoleń, dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, projektów procesów technologicznych lub logistycznych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (maksymalnie 49% kosztów kwalifikowanych);
    oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem firmy do internacjonalizacji działalności (maksymalnie 100 tys. zł).

Przedsiębiorcy, którzy przedstawią strategię ekspansji na nowe rynki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł. Jeśli zdecydują się wprowadzić swój produkt na co najmniej jeden rynek spoza EOG mogą liczyć nawet na 800 tys. zł. Maksymalny udział dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

O wsparcie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz firmy, które mają status małego lub średniego przedsiębiorstwa i prowadzą działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Wpis ten musi być dokonany nie później, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie: https://popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.