PKO Bank Polski realizuje trzeci etap prac związanych z rewitalizacją Rotundy – Oddziału 3 Banku. Pierwsze prace związane z konstrukcją fasady już się rozpoczęły.

Trwa montaż elementów związanych z konstrukcją aluminiowej fasady. Niedługo na budynku pojawią pierwsze szklane elementy. Pomimo regularnego układu elewacji, praktycznie wszystkie formaty mają indywidualne wymiary. Dla zachowania założonej w projekcie transparentności budynku, szkoło będzie posiadało swój naturalny odcień.

Trochę liczb. Na szkielet Rotundy złożył się: 21 tonowy słup o wysokości ponad 13,5 m, 13 podziemnych słupów obwodowych o wysokości 3,5-4 m oraz 48 słupów naziemnych, których wysokość wyniosła 11-13 m. Całość utworzyła charakterystyczny dla Rotundy „wężyk generalski”. Konstrukcja stalowa Nowej Rotundy waży ponad 500 ton.

Po zakończeniu inwestycji Rotunda odzyska walory pierwotnego projektu, stając się jednocześnie nowoczesnym budynkiem. Przywrócona zostanie transparentność obiektu, a jego sklepienie zyska nowy blask. Budynek zachowa dotychczasowy kształt, wielkość i elementy charakterystyczne dla architektury modernizmu. Projekt otwiera drogę do ubiegania się o certyfikaty budownictwa zrównoważonego.

Rewitalizację Rotundy poprzedziły konsultacje społeczne i konkurs architektoniczny Changing The Face 2013 Rotunda Warsaw. Generalnym wykonawcą inwestycji została polska spółka NDI SA. Prace budowlane rozpoczęto w lutym 2017 roku. Rozbiórka starej konstrukcji trwała do sierpnia 2017 r. Następnie, przeprowadzono wykopy oraz budowę podziemnych kondygnacji (we wrześniu podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny). W styczniu 2018 roku zakończono stan „0” inwestycji.

Rotunda to jeden z najbardziej rozpoznawalnych architektonicznych symboli Polski. Na oczach mieszkańców Warszawy i turystów powstaje Nowa Rotunda, której konstrukcja nawiązuje do pierwotnego kształtu budynku. Nowa Rotunda będzie pełniła funkcje bankowe, ale też zyska rangę ważnego miejsca użyteczności społecznej w Warszawie.

Jak będzie wyglądała Rotunda