Nadchodzący tydzień w polityce to przede wszystkim posiedzenie Sejmu, w trakcie którego ma dojść do głosowania tzw. zmian podatkowych z Polskiego Ładu, a także zmian w regulaminie Sejmu. TK powróci do rozpatrywania wniosku w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w traktacie o UE. Prezydent Duda weźmie udział w posiedzeniu rady ds. zdrowia. Ponadto w tygodniu wypada druga rocznica śmierci Kornela Morawieckiego.

*****

Druga rocznica śmierci Kornela Morawieckiego. W poniedziałek o 12:00 premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu kierownictwa KPRM, a następnie, o 13:00 w 12. Forum Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego w formule online, a o 14:00 – w gali strażackiej w Warszawie. We wtorek premier weźmie udział w posiedzeniu rządu, a następnie w pogrzebie Jerzego Targalskiego. W środę szef polskiego rządu odwiedzi senioralnię w Tomaszowie Mazowieckim. W czwartek wypada druga rocznica śmierci Kornela Morawieckiego. Z kolei w piątek o 10:00 PMM weźmie udział w posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Sejm o zmianach w regulaminie. We wtorek o 16:00 odbędzie się I czytanie zgłoszonego przez PiS projektu zmian w regulaminie Sejmu, do przegłosowania noweli dojdzie zapewne także w tym tygodniu. Jak pisaliśmy na 300POLITYCE, w praktyce projekt dotyczy przedłużenia stanu nadzwyczajnego, a jedną ze zmian jest wyłączenie w trakcie debaty możliwości składania wniosków formalnych o przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia”.

Sejm o Polskim Ładzie. W środę o 10:00 rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Jednym z najważniejszych punktów będzie głosowanie nad tzw. ustawę podatkową wchodzącą w skład Polskiego Ładu. Chodzi m.in. o podwyższenie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych oraz progu dochodowego czy zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

PAD na posiedzeniu rady ds. zdrowia. We wtorek prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości odebrania listów uwierzytelniających oraz nominacji asesorskich. W środę odbędzie się posiedzenie rady ds. zdrowia, a następnie spotkanie z paraolimpijczykami. W czwartek PAD weźmie udział w inauguracji roku akademickiego na SGGW, a później w posiedzeniu kolegium ds polityki międzynarodowej. Na piątek planowana jest akcja #sadziMY.

TK o wyższości prawa krajowego nad unijnym. W czwartek o 12:00 będzie kontynuowana rozprawa Trybunału Konstytucyjnego dotycząca wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w traktacie o Unii Europejskiej.

Aktualizacja ratingu Polski. W piątek Standard & Poor’s – jedna z trzech największych agencji ratingowych – dokona przeglądu ratingu naszego kraju.

Fot. Sejm