Ogłoszenie przez PMM planu budowy dróg do 2030. W poniedziałek na Podlasiu premier Mateusz Morawiecki ogłosi plan budowy dróg do 2030 roku – w sumie będzie to zapowiedź zbudowania 8 tysięcy kilometrów dróg. Prezentacja rządowego programu odbędzie połączona z uroczystym otwarciem odcinka drogi S61 via Baltica. Początek wydarzenia zaplanowany jest na 12:45. Nasi rozmówcy zaznaczają, że w tym tygodniu szef rządu będzie kontynuować objazd kraju – we wtorek szef rządu ma promować program “Mój dom 70m2 – bez zbędnych formalności”, na czwartek planowana jest wizyta na Pomorzu.

Sejmowa komisja o immunitecie Banasia. We wtorek o 15:00 sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych rozpatrzy wniosek prokuratora regionalnego w Białymstoku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.

Sejm o 7% PKB na zdrowie. We wtorek o 18:00 na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia odbędzie się I czytanie rządowego projektu zakładającego podniesienie nakładów na ochronę zdrowia docelowo do 7% PKB. Według rządu, dzięki temu do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł, a w 2027 roku nakłady na opiekę zdrowotną w Polsce wyniosą aż 215 mld zł.

Sejmowa komisja o podwyżkach. We wtorek o 20:00 na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych odbędzie się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zakładający – zgodnie z uzasadnieniem – urealnienia wartości świadczeń przysługujących prezydentowi i byłym prezydentom RP, a także zmiany maksymalnych kwot diet lub wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego.

Rada Krajowa PO. We wtorek o 17:00 zbiera się Rada Krajowa PO. Jak poinformowała PAP, tematy posiedzenia to ustalenie kalendarza wyborów regionalnych w PO oraz wyznaczenie terminu konwencji Platformy Obywatelskiej.

Jednodniowe posiedzenie Sejmu. Jedyne w tym miesiącu posiedzenie Sejmu rozpoczyna się w środę o 11:30. Na chwilę obecną w porządku obrad nie ma politycznych projektów, ale w teorii tuż przed posiedzeniem do harmonogramu może zostać włączona chociażby tzw. ustawa medialna.

Fot. 300POLITYKA