Najbliższe dni w polityce to przede wszystkim posiedzenia Sejmu i Senatu – rozpatrzenie przez izbę niższą wniosku opozycji o odwołanie Zbigniewa Ziobry, a przez izbę wyższą – tzw. ustawy COVID-owej, a także nowelizacji tegorocznego budżetu. Także na ten tydzień planowane są kolejne protesty po ostatnim wyroku TK ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego.

*****

Protesty po wyroku TK. Na najbliższy tydzień zapowiadane są kolejne protesty na terenie całego kraju, po zeszłotygodniowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. prawa aborcyjnego. Ogólnopolski Strajk Kobiet planuje na poniedziałek na 16:00 “blokadę wszystkiego”. Można przypuszczać, że kontynuacja nastąpi we wtorek – zwłaszcza, że tego dnia zbiera się Sejm.

Senat o ustawie COVID-owej. W poniedziałek rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Senatu. W porządku obrad – jako pierwszy punkt, tak by Sejm mógł rozpatrzyć w nadchodzącym tygodniu ewentualne poprawki – nowelizacja niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zakładająca m.in. zwolnienie personelu medycznego skierowanego do walki z epidemią z odpowiedzialności karnej za błędy, a także nowelizacja tegorocznego budżetu.

Sejm o odwołaniu Ziobry. Posłowie zbiorą się na rozpoczynającym się we wtorek dwudniowym posiedzeniu. W porządku obrad jest m.in. rozpatrzenie złożonego przez KO wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wcześniej, na poniedziałkowy wieczór, zaplanowano w tej sprawie posiedzenie komisji sprawiedliwości.

Termin na zgłaszanie kandydatów na RPO. Po tym, jak Sejm nie wybrał Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, procedura wyboru została rozpoczęta na nowo. Po głosowaniu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, iż termin na składanie wniosków z kandydaturami upływa 27 października, tj. w najbliższy wtorek.

Możliwe decyzje ws. obostrzeń. Być może pod koniec tygodnia rząd informuje o kolejnych decyzjach związanych z pandemią koronawirusa. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, decyzje mają być podejmowane w cyklu tygodniowym.

Fot. Sejm