Prezydent i premier uzgodnili, że premier wyda specjalne oświadczenie, określające precyzyjnie polskie stanowisko historyczne po konfrontacyjnych wystąpieniach prezydenta Rosji  – dowiaduje się 300POLITYKA. Prezydent i premier zdecydowali, że czas ukazania się polskiego stanowiska ma dowodzić, że wbrew wcześniejszym krytykom, Polska nie daje się wciągać w nerwowe, słowne przepychanki a jej stanowisko jest utrzymane w tonie stanowczym, a jego termin pokazuje, że odbywa się na naszych warunkach – słyszymy.

Na prośbę prezydenta, w przygotowaniu polskiego stanowiska biorą udział autorytety historyczne – w tym prof. Andrzej Nowak. Najnowsza książka blisko współpracującego z prezydentem prof. Nowaka – czwarta część Historii Polski została uznana przez Piotra Zarembe za jedno z wydarzeń mijającego roku: „Nowak nie tylko barwnie opisuje dzieje Polski, ale próbuje znaleźć dla polskości szerszą, aksjologiczną podstawę. Jest nią umiłowanie wolności”.

Od kilku dni prezydent i premier pozostają w nieustającym kontakcie, koordynując działania swoich współpracowników oraz zbierając wszystkie sygnały od służb i polskich dyplomatów w głównych stolicach. Zdaniem rozmówców 300POLITYKI: „polscy przywódcy uznali, że wyjątkowo agresywny ton Władymira Putina otwiera przestrzeń do przedstawienia jasnego stanowiska Polski”.

Polskie władze chcą też pokazać, że upływ czasu od wystąpienia Putina do przedstawienia polskiego stanowiska dowodzi, że Polska nie daje się prowokować na charekterystyczne dla rosyjskiej administracji działania zaczepne w stylu sowieckich służb – słyszymy z  kręgów dyplomatycznych. Dlatego też nieprzypadkowy jest termin wezwania ambasadora rosyjskiego do  MSZ – w piątek wieczorem, po wyczerpaniu cyklu medialnego.

– Polska pokazuje partnerom w NATO i UE, że zachowuje stalowe nerwy i nie daje się prowokować do działań gwałtownych – twierdzi rozmówca 300POLITYKI i dodaje, że prezydent i premier doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ton i natężenie rosyjskich prowokacji będzie narastał wraz zbliżaniem się wydarzeń rocznicowych wyzwolenia Auschwitz – na terenie byłego niemieckiego obozu, jak i w Izraelu.