Z zastrzeżeniem obostrzeń dotyczących godziny, wstęp do gmachu Sejmu będzie odbywał się na standardowych zasadach, tj. na podstawie stałych, okresowych i jednorazowych kart prasowych oraz okresowych i jednorazowych kart obsługi technicznej. Do dyspozycji mediów w tym dniu będą okolice tzw. stolika dziennikarskiego (I piętro) i okolice wejścia głównego do Sejmu (parter, pomiędzy wejściem głównym a Salą Kolumnową). Wstęp do Loży Prasowej na galerii Sali Posiedzeń dla operatorów kamer oraz fotoreporterów będzie możliwy wyłącznie na podstawie odrębnych akredytacji (osoby, którym zostały one przyznane zostały już poinformowane indywidualnie). Wstęp na galerię dla pozostałych przedstawicieli mediów będzie możliwy w miarę wolnych miejsc – poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu w komunikacie prasowym.

CIS zastrzega ponadto, że podczas przemieszczania się prezydenta w gmachu parlamentu, mogą zostać wprowadzone dodatkowe rozwiązania organizacyjne. Z uwagi na charakter wydarzenia i bardzo dużą liczbę zaproszonych gości wstęp do budynku Sejmu dla przedstawicieli mediów tego dnia będzie możliwy do 10:30.

Władze Sejmu tym samym wycofują się z większości planowanych wcześniej ograniczeń. Zgodnie z pierwotną koncepcją, loża prasowa podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu nowej kadencji miała zostać całkowicie zamknięta, a wstęp mieliby tylko akredytowani operatorzy i fotoreporterzy (choć 4 lata temu loża prasowa była nie dość, że otwarta, to jeszcze powiększona). Ponadto stolik dziennikarski zostałby na ten dzień zlikwidowany („wyłączony z użycia”), a dla dziennikarzy byłaby udostępniona sala 106. Wczoraj odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów, na którym uzgodniono zmiany.