W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Wybory bardzo ważne, dotykające kluczowych dzień naszego życia, decydujące o sprawach dla nas najważniejszych. Przez wiele tygodni ugrupowania polityczne przedstawiały swoje programy i propozycje. Kandydaci na posłów i senatorów mówili o swoich osiągnięciach, podawali powody, dla których powinniśmy wybrać właśnie ich. Podczas moich licznych spotkań z Polakami często słyszę, że politycy powinni odnosić się do obywateli z szacunkiem, powinni dotrzymywać słowa i złożonych obietnic. Właśnie to buduje zaufanie. Zaufanie, które jest niezbędne, aby zachować harmonijny rozwój naszej ojczyzny. By budować jej pomyślną przyszłość. Teraz to nasze głosy zdecydują o Polsce, o tym w jakim kraju będą dorastały nasze dzieci. Razem postanowimy, jak ma być podtrzymany wzrost gospodarczy, według jakich reguł dzielić środki publiczne. Jak utrwalić bezpieczeństwo naszych domów i naszych granic. Jak ochronić podstawowe wartości. W maju prosiłem państwa o możliwie liczny udział w wyborach do PE. Frekwencja okazała się rekordowa. Bardzo dziękuję za tak mocną odpowiedź na mój apel. Teraz także pragnę zachęcić, by skorzystali państwo ze swojej swojego najważniejszego prawa. Prawa wyborczego. Postarajmy się, aby i tym razem padł rekord udziału Polaków w wyborach. Raz jeszcze udowodnijmy, jak bardzo cenimy sobie demokrację, jak bardzo zależy nam na dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Panie i panowie, drodzy rodacy, zarówno podczas wyborów, jak i po ich zakończeniu pamiętajmy. Polska jest jedna, nasza, wspólna – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie orędzia.