Jak dowiaduje się 300POLITYKA, na 30 sierpnia planowane jest dodatkowe posiedzenie Sejmu ws. wyboru prezesa Najwyższej Izby Kontroli. O takim scenariuszu pisaliśmy na 300 miesiąc temu. Niewykluczone, że na jednodniowym posiedzeniu posłowie zajmą się jeszcze innymi projektami.

Termin na składanie marszałkowi Sejmu wniosków w sprawie kandydatur na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli upływa 28 lipca – wynika z pisma, które widzieliśmy widziała 300POLITYKA. Trudno byłoby skrócić ten termin, bo regulamin mówi jasno, iż wspomniane wnioski składa się w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

Krzysztof Kwiatkowski, po zaprzysiężeniu w Sejmie, 27 sierpnia 2013 roku rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z obowiązującym prawem, prezes NIK pełni obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego prezesa.

Fot. Sejm