Odbyła się konwencja, a więc nasza najwyższa władza między zjazdami partii. Chciałem powiedzieć że przyjęliśmy minimum programowe dot. wyborów do PE. W ramach tego minimum programowego znalazły się m.in. takie punkty jak minimalna płaca europejska, przystąpienie i wprowadzenie w Polsce waluty euro pod warunkiem że efektem tego będzie wzrost płac w Polsce i warunków życia Polek i Polaków. Uznaliśmy że bardzo rozsądnym elementem byłoby przystąpienie do unii bankowej. To wyeliminowałoby wszystkie patologie, które ostatnio żeśmy się przyglądali jeśli chodzi o KNF i system bankowości w Polsce. Uznaliśmy również że rozsądnym kierunkiem byłaby dalsza integracja UE łącznie z docelowym powołaniem wspólnej armii – stwierdził Włodzimierz Czarzasty na briefingu.

Chciałem również powiedzieć, że po bardzo długiej dyskusji podjęliśmy dzisiaj decyzję o odpowiedzeniu na apel premierów i przystąpieniu do Koalicji Europejskiej – poinformował przewodniczący SLD. – Będziemy zgłaszali jako SLD m.in. trzech premierów. Ci premierzy to premierzy, którzy byli szefami rządów SLD i będą zgłoszeni przez SLD – podkreślił. 

Do decyzji SLD odniósł się już na Twitterze przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.