Posłowie nie przegłosują na ostatnim czerwcowym posiedzeniu reformy szkolnictwa wyższego, nazywanej też Konstytucją dla nauki. Głosowanie nad projektem – wraz z przepisami wprowadzającymi – odbędzie się na kolejnym posiedzeniu, 3 lipca w bloku między 18:00 a 21:00. Ten punkt znalazł się już w wstępnym harmonogramie, który widziała 300POLITYKA.

3 lipca Sejm zajmie się także wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Do głosowania dojdzie zapewne we wspomnianym bloku głosowań tego samego dnia. Samo posiedzenie rozpocznie się 3 lipca i potrwa 4 dni, do 6 lipca.

Fot. Sejm