Polityczny plan tygodnia: rada ds. ogólnych o Polsce, PAD w USA, wizyta Orbana, Jaki o smogu, Senat o sądach

Na początku tygodnia unijna rada ds. ogólnych zajmie się kwestią praworządności w Polsce – być może zapadną decyzje ws. uruchomionego art. 7. Dzień później Senat rozpatrzy m.in. nowelizację ustaw sądowych, a także ustawy dot. CPK czy obniżenia uposażeń parlamentarzystów o 20%.

Do Polski przyleci Viktor Orban, który spotka się m.in. z prezydentem i premierem. Para Prezydencka uda się do USA, gdzie Andrzej Duda poprowadzi debatę w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Z kolei Patryk Jaki przedstawi przedstawi program walki ze smogiem w Warszawie.

W Sejmie w dalszym ciągu będzie trwać protest rodziców i opiekunów z niepełnosprawnościami. W ubiegłym tygodniu parlament przyjął co prawda dwie ustawy dot. renty socjalnej i tzw. dodatku rzeczowego, ale protestujący twierdzą, że nie realizuje to ich postulatów, więc będą kontynuować okupację.

*****

Rada ds. ogólnych o Polsce. W poniedziałek unijna rada ds. ogólnych omówi bieżącą sytuację dotyczącą praworządności w Polsce – to jeden z punktów w porządku obrad. Posiedzenie rozpocznie się o 9:30. Rada rozpocznie także przygotowania do kolejnego szczytu Rady Europejskiej zaplanowanego na 28-29 czerwca. Ministrowie wysłuchają też prezentacji na temat proponowanych przez KE wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 roku.

Wizyta Orbana. W poniedziałek do Polski przyleci premier Węgier Viktor Orban, który spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą, a także z marszałkami Stanisławem Karczewskim i Markiem Kuchcińskim. Orban złoży również kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Tematami rozmów premierów mają być m.in. budżet UE oraz polityka migracyjna.

Senat. Izba wyższa wznowi obrady we wtorek o 11:00. Porządek posiedzenia ma zostać uzupełniony m.in. o ustawę o CPK czy nowelizację ustaw sądowych. Senatorowie zapewne zajmą się także obniżeniem uposażeń parlamentarzystów o 20%. We wtorek o 8:30 odbędzie się posiedzenie komisji ws. nowelizacji ustaw sądowych, o 9:00 – ws. CPK, a o 10:00 – ws. obniżenia uposażeń parlamentarzystów.

Jaki o smogu. W najbliższym tygodniu kandydat PiS na prezydenta Warszawy Patryk Jaki przedstawi program walki ze smogiem w Warszawie. Pierwsza konferencja w tej sprawie odbędzie się we wtorek o 8:00, druga – w środę o 8:30, a trzecia – w piątek o 13:00.

Rząd. Rada Ministrów – jak co tydzień – zbierze się na posiedzeniu we wtorek o 10:00. W porządku obrad dwa projekty: nowelizacji Kodeksu wykroczeń, a także nowelizacji ustaw o podatku akcyzowym oraz Prawa celnego.

Amber Gold. We wtorek o 10:00 komisja śledcza ds. Amber Gold przesłucha byłego szefa ABW Dariusza Łuczaka oraz byłego dyrektora departamentu postępowań karnych ABW, a w środę, także o 10:00 – byłego szefa ABW Krzysztofa Bondaryka.

KW. W poniedziałek o 11:00 odbędzie się niejawne posiedzenie komisji weryfikacyjnej, na którym zostanie podjęta decyzja w sprawie Schroegera 72. Jej ogłoszenie nastąpi na konferencji ok. 12:45. Drugie w tym tygodniu niejawne posiedzenie – w sprawie Nieborowskiej 15 – odbędzie się w czwartek o 10:00. Ogłoszenie decyzji na konferencji ok. 11:45.

PAD w USA. W środę Para Prezydencka rozpoczyna wizytę w USA. W związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ prezydent Andrzej Duda poprowadzi w siedzibie ONZ w Nowym Jorku debatę otwartą wysokiego szczebla nt. roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Głównym celem wizyty Pary Prezydenckiej w Chicago będą spotkania z Polonią.

Szczyt UE-Bałkany Zachodnie. W czwartek w Sofii odbędzie się szczyt UE-Bałkany Zachodnie. Ma służyć ożywieniu stosunków UE-Bałkany Zachodnie oraz potwierdzić zaangażowanie UE na rzecz jej zachodniobałkańskich partnerów i ponownie zwrócić uwagę na przynależność tego regionu do europejskiej rodziny, wzmocnić łączność – infrastrukturalną i cyfrową – między UE a Bałkanami Zachodnimi, a także kontakty międzyludzkie, zacieśnić współpracę w obliczu wspólnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa, migracji, sytuacji geopolitycznej i stosunków dobrosąsiedzkich. Głównym tematem spotkania będzie konektywność.

Fot. Senat

Pozostałe z : Wiejska

Polityczny plan tygodnia: Sejm o ordynacji i SN, przesłuchanie Rostowskiego, TK o sprawie Kamińskiego, rząd o Dostępność Plus

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się zmianami w ordynacji do PE, a także – co bardzo prawdopodobne – projektem w praktyce prowadzącym do przyspieszenia wyboru I prezesa SN. Komisja śledcza ds. Amber Gold przesłucha byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, a komisja odpowiedzialności Czytaj więcej →

Zaciśnięta pięść to symbol parlamentaryzmu 3 lat rządów PiS – 2 minutowy spot PO na obchody 550-lecia parlamentaryzmu

300POLITYKA jako pierwsza publikuje film jaki Platforma Obywatelska przedstawi na organizowanych przez siebie, alternatywnych obchodach 550-lecia parlamentaryzmu. W dwuminutowym filmie pokazane są początki parlamentaryzmu, Konstytucja marcowa, prawa wyborcze kobiet, prawa pracownicze oraz Sejm po 1989 roku i częściowo wolne wybory. Przypomniana jest wizyta papieża i to, że polscy parlamentarzyści (Tusk, Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: Zmiany w SN, Sejm o zaostrzeniu aborcji i powołaniu komisji śledczej ds. VAT, wystąpienie PMM w PE, PAD na Forum Regionów Trójmorza

Nadchodzący tydzień w polityce to przede wszystkim wchodząca w życie rewolucja w SN, której konsekwencją będzie skrócenie kadencji I prezes SN oraz odejście części sędziów. Sejmowa komisja zajmie się obywatelskim projektem zaostrzającym prawo aborcyjne, a Sejm – Konstytucją dla nauki, powołaniem komisji śledczej ds. VAT-u czy wnioskiem o odwołanie marszałka Czytaj więcej →

10 politycznych tematów lipca

Lipiec w polityce to przede wszystkim wejście w życie kluczowych zmian w Sądzie Najwyższym – co prawdopodobnie będzie także oznaczać zaskarżenie tej ustawy przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE, sejmowe prace nad projektem zaostrzającym prawo aborcyjne czy powołanie komisji śledczej ds. VAT, a także pierwsze wystąpienie premiera Morawieckiego przed Parlamentem Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: dodatkowe posiedzenie Sejmu, wysłuchanie Polski, wybór ławników przez Senat, PAD na Łotwie, szczyt UE ws. migracji

Dwa najważniejsze tematy nadchodzącego tygodnia w polityce to wysłuchanie Polski w unijnej Radzie ds. Ogólnych oraz dodatkowe posiedzenie Sejmu, zwołane w weekend przez marszałka Kuchcińskiego. Senat wybierze ławników SN – choć już wiadomo, że później trzeba będzie przeprowadzić wybór uzupełniający. Z kolei prezydent Andrzej Duda ma zaplanowaną wizytę na Łotwie. Czytaj więcej →